Brædstrup Kultursamvirke

Brædstrup Kultursamvirke

 

Brædstrup Kultursamvirke blev dannet på et møde i Det gamle Rådhus den 22. august 2007

- en gestus fra Horsens Kommune for at tilgodese kulturen i Brædstrup By.

Hvert år bevilliger Horsens kommune et beløb, som Kultursamvirkets bestyrelse administrerer. Tre gange om året er det muligt at søge midler til aktiviteter i Brædstrup by. Se mere under Vedtægter.

Kultursamvirket tager også selv initiativ til arrangemnter i Brædstrup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Nystrøm Fick og Malene Due Andersen

 

Årets generalforsamling fandt sted onsdag d. 22.2. kl. 19 i Tinghuset, Østergade 9.

Inge Nystrøm Fick, som har været formand siden starten, valgte ikke at genopstille.

Inge har brugt rigtig meget tid og opmærksomhed på Kultursamvirket, og hun fik stor tak for sit arbejde gennem årene. Heldigvis holder hun forbindelsen til samvirket, idet hun meldte sig som suppleant.

Ny formand er Malene Due Andersen, der har været næstformand i en årrække.

Nyt medlem i bestyrelsen er Birgit Forsingdal.